ORIJENTALNA ZBIRKA - DOKUMENTA


  1. Ugovor (1322. h.g./1904/5)

2. Povrda o vojnoj rezervi (1871)

3. Ukaz sultana Abdulhamida o odlikovanju (1315. h.g./1897/8)

4. Potvrda o upisu u registar stanovništva (1321. h.g./1903/4)

5. Potvrda o plaćenom porezu (1325. h.g./1907/8)

6. Potvrda o plaćenom porezu (1325. h.g./1907/8)

7. Potvrda o plaćenom porezu (1319. h.g./1901/2)

8. Bilješka o direktno naplaćenom porezu (1322. h.g./1904/5)

9. Potvrda o plaćenom porezu (1325. h.g./1907/8)

10. Papirni novac Osmanske države: 100 kuruša (1294. h.g./1877/8)

11. Ramazanska vaktija – kalendar (1364. h.g./ 1944)

12. Ugovor u najmu (’96. h.g./1878/9)

13. Potvrda o zajmu (’95. h.g./1878)

14. Potvrda o upisu u registar stanovništva

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

25. 

26. 

29. 

32. 

34. 

38. 

39. 

40. 

42. 

47. 

48. 

49. 

50. 

52. 

EnglishSerbian