loader image

Dr. Fuad Baćićanin, viši bibliotekar, direktor
fuad.bacicanin@gmail.com

Dr. Avdija Salković, viši bibliotekar.
avdiya.salkovic@gmail.com

Svetlana Čeković, muzejski savetnik, istoričar umetnosti
svetlanacekovic@gmail.com

Dr. Muradija Kahrović-Jerebičanin, viši kustos, etnolog-antropolog
muradija_kahrovic@yahoo.com

Nadžib Kočan, viši kustos, istoričar
nadzibkocan@gmail.com

Semina Đerlek, viši kustos, etnolog-antropolog
seminadjerlek1982@gmail.com

Vladan Vidosavljević, kustos, arheolog
vvladan76@gmail.com

Jasmina Fortić, arheolog,
jasminafortic@gmail.com

Saima Brunčević, poslovni sekretar, master pravnik
saima_ugljanin88@hotmail.com

Zulfija Suljović, pomoćni radnik