Zaposleni

 

Dr. Fuad Baćićanin, viši bibliotekar, direktor

fuad.bacicanin@gmail.com

Dr. Avdija Salković, viši bibliotekar.

avdiya.salkovic@gmail.com

Svetlana Čeković, muzejski savetnik, istoričar umetnosti

svetlanacekovic@gmail.com

Dr. Muradija Kahrović-Jerebičanin, viši kustos, etnolog-antropolog

muradija_kahrovic@yahoo.com

Nadžib Kočan, viši kustos, istoričar

nadzibkocan@gmail.com

Semina Đerlek, viši kustos, etnolog-antropolog

seminadjerlek1982@gmail.com

Vladan Vidosavljević, kustos, arheolog

vvladan76@gmail.com

Jasmina Fortić, arheolog,

jasminafortic@gmail.com

Zulfija Suljović, pomoćni radnik