PROJEKTI

PODACI O POJEDINIM PROJEKTIMA KOJE JE REALIZOVAO MUZEJ RAS NOVI PAZAR


„Novopazarski zbornik“

Muzej je postigao značajne rezultate u izdavačkoj delatnosti. Godine 1974. štampana je prva knjiga, a potom su usledila i druga izdanja. Izvesno vreme Muzej je bio jedina institucija registrovana za izdavaštvo, pa su objavlјivane i zbirke pesama što je izlazilo iz okvira njegove delatnosti.
Najznačajnija publikacija Muzeja je naučno-stručni časopis „Novopazarski zbornik“ koji u kontinuitetu izlazi od 1977.godine. Zbornik je visoko ocenjen u naučnim krugovima i izaziva veliko interesovanje čitalaca, ne samo u našoj zemlјi, već i u inostranstvu. Prvi broj ovog godišnjaka štampan je 1977. godine a zaklјučno sa 2019. godinom, izašla su 42 broja.

„Tradicionalna izrada oica na bošnjačkoj nošnji“
Učesnici u realizaciji projekta: Muzeja Ras Novi Pazar
autor projekta dr Muradija Kahrović Jerebičanin, etnolog i saradnici
doc. Senada Gorčević, magistar slikanja i Ramiza Vrujčanin, domaćica.
Finansijer projekta : Ministarstvo kulture i informisanjae Republike Srbije i Muzej Ras Novi Pazar
Vreme realizacije : 08.08-20.10.2017.

„Srednjevekovne nekropole na području Novog Pazara”
Rukovodilac projekta: Svetlana Čeković, istoričar umetnosti
Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije
Vreme realizacije: oktobar – novembar 2017. godine

„Radiokarbonska analiza(С14) uzoraka arheološkog materijala iz srednjevekovnih humki sa Sjeničko-pešterske visoravni “
Rukovodilac projekta: Svetlana Čeković. istoričar umetnosti
Finansijer. Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije
Vreme realizacije: oktobar – decembar 2017.
Otkup umetničke slike „Slojevi beskonačnosti”
Autor slike: Gordan Nikolić, akademski slikar
Rukovodičac projekta:Svetlana Čeković, istoričar umetnosti
Vreme realizacije: avgust – novembar 2017. Godine

Radionica „Đerđef“
Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Semina Đerlek)
Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja
Vreme realizacije: 2016. godina
Slovensko svetilište na Pešterskoj visoravni (arheološka istraživanja)
Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Dragica Premović-Aleksić)
Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja
Vreme realizacije: 2015. godina

„Muzejski bukvar“ (radionica i slikovnica)

Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Semina Đerlek)
Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja i Muzej Ras Novi Pazar
Vreme realizacije: 2015. godina
Monografija „Crkve i manastiri Stare Raške“
Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Dragica Premović-Aleksić)
Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja
Vreme realizacije: 2014. godina

Slovensko svetilište na Pešterskoj visoravni (arheološka istraživanja)
Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Dragica Premović-Aleksić)
Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja
Vreme realizacije: 2014. godina
Konzervacija i pakovanje muzejskih eksponata
Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Vladan Vidosavlјević)
Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja
Vreme realizacije: 2013-2014. godina

Arheološka istraživanja srednjovekovnih humki 8-12. veka na Sjeničko-pešterskoj visoravni
Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Dragica Premović-Aleksić)
Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja i Muzej Ras Novi Pazar
Vreme realizacije: 2013. godina

Radionica „Hoću da slikam prošlost“
Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Svetlana Čeković)
Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja
Vreme realizacije: 2013. godina

Radionica „Škola grnčarskog zanata“
Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Muradija Kahrović-Jerebičanin)
Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja
Vreme realizacije: 2013. godina

Monografija „Islamski spomenici Novog Pazara“
Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Dragica Premović-Aleksić)
Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja
Vreme realizacije: 2012-2013. godina

Raskršće baština: Novi Pazar na mapi istroijskih puteva (naučni skup, radionica, izložba, katalog)
Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar i Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (autor: Dragica Premović-Aleksić)
Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja
Vreme realizacije: 2012. godina

Monografija „Pazarsko-sjenički kvartet“

Učesnici: Muzej „Ras“ Novi Pazar (autor: Ljilјana Gavrilović)
Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja
Vreme realizacije: 2012. godina

Srednjovekovne nekropole na području Novog Pazara (arheološka istraživanja)
Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Dragica Premović-Aleksić)
Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja i Muzej Ras Novi Pazar
Vreme realizacije: 2012. godina

„Muzički vremeplov“ (izložba, tribina i monografija sa diskom)
Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Svetlana Čeković)
Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja
Vreme realizacije: 2012. godina

Arheološka istraživanja srednjovekovnih humki 8-12. veka na Sjeničko-pešterskoj visoravni
Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Dragica Premović-Aleksić)
Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja i Muzej Ras Novi Pazar
Vreme realizacije: 2012. godina

Radionica i monografija „Očuvajmo stare zanate“
Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Muradija Kahrović-Jerebičanin)
Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja
Vreme realizacije: 2012. godina

Novi Pazar u likovnom opusu Ljubomira Ivanovića (katalog)
Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Svetlana Čeković)
Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja i Muzej Ras Novi Pazar
Vreme realizacije: 2011. godina

Nekropola u Ljulјcu (arheološka istraživanja)
Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Dragica Premović-Aleksić)
Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja i Muzej Ras Novi Pazar
Vreme realizacije: 2011. godina

Arheološka istraživanja srednjovekovnih humki 8-12. veka na Sjeničko-pešterskoj visoravni
Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Dragica Premović-Aleksić)
Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja
Vreme realizacije: 2011. godina

Izožba srednjovekovnih muzičkih instrumenata
Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Dušan Popović)
Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja
Vreme realizacije: 2011. godina

Arheološko istraživanje Kobilјke i drugih lokaliteta sa srednjovekovnim humkama na Sjeničko-pešterskoj visoravni
Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Dragica Premović-Aleksić)
Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja i Muzej Ras Novi Pazar
Vreme realizacije: 2010. godina

Monografija „Raška antropogeografska istrživanja II“
Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Petar Ž. Petrović)
Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja i Muzej Ras Novi Pazar
Vreme realizacije 2009-2010. godina

Monografija „Arheološka karta Novog Pazara, Tutina i Sjenice“
Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Dragica Premović-Aleksić)
Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja
Vreme realizacije: 2009-2014. godine

Arheološko istraživanje Kobilјke i drugih lokaliteta sa srednjovekovnim humkama na Sjeničko-pešterskoj visoravni
Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Dragica Premović-Aleksić)
Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja i Muzej Ras Novi Pazar
Vreme realizacije: 2009. godina

Monografija „Muzej Ras Novi Pazar”
Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar i PRO program (autori: Dragica Premović-Aleksić, Nadžib Kočan i Svetlana Čeković)
Finansijeri: PRO program i Grad Novi Pazar
Vreme realizacije: 2008. godina