PROJEKTI

 

PODACI O POJEDINIM PROJEKTIMA KOJE JE REALIZOVAO MUZEJ RAS NOVI PAZAR

 

„Novopazarski zbornik“

Stručni i naučni časopis koji izdaje Muzej Ras u Novom Pazaru od 1977. god. Do sada je u kontinuitetu odštampano 38 brojeva Novopazarskog zbornika.

Do 25. broja Zbornik je štampan zajedničkim sredstvima Skupštine opštine Novi Pazar i Ministarstva kulture, a od 26. broja samo sredstvima

Ministarstva kulture i informisanja.

 

„Tradicionalna izrada oica na bošnjačkoj nošnji“

Učesnici u realizaciji projekta: Muzeja Ras Novi Pazar

autor projekta dr Muradija Kahrović Jerebičanin, etnolog i saradnici

doc. Senada Gorčević, magistar slikanja  i Ramiza Vrujčanin, domaćica.

Finansijer projekta : Ministarstvo kulture i informisanjae  Republike Srbije i Muzej Ras Novi Pazar

Vreme realizacije : 08.08-20.10.2017.

 

„Srednjevekovne nekropole na području Novog Pazara”

Rukovodilac projekta: Svetlana Čeković, istoričar umetnosti

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Vreme realizacije:  oktobar –  novembar 2017. godine

 

„Radiokarbonska analiza(С14) uzoraka arheološkog materijala iz srednjevekovnih humki sa Sjeničko-pešterske visoravni “ 

Rukovodilac projekta: Svetlana Čeković. istoričar umetnosti

Finansijer. Ministarstvo kulture  i informisanja Republike Srbije

Vreme realizacije: oktobar – decembar 2017.

 

Otkup umetničke slike „Slojevi beskonačnosti”

Autor slike: Gordan Nikolić, akademski slikar

Rukovodičac projekta:Svetlana Čeković, istoričar umetnosti

Vreme realizacije: avgust – novembar 2017. Godine

 

Radionica „Đerđef“

Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Semina Đerlek)

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2016. godina

 

 

Slovensko svetilište na Pešterskoj visoravni (arheološka istraživanja)

Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Dragica Premović-Aleksić)

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2015. godina

 

„Muzejski bukvar“ (radionica i slikovnica)

Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Semina Đerlek)

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja i Muzej Ras Novi Pazar

Vreme realizacije: 2015. godina

 

Monografija „Crkve i manastiri Stare Raške“

Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Dragica Premović-Aleksić)

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2014. godina

 

Slovensko svetilište na Pešterskoj visoravni (arheološka istraživanja)

Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Dragica Premović-Aleksić)

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2014. godina

 

Konzervacija i pakovanje muzejskih eksponata

Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Vladan Vidosavlјević)

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2013-2014. godina

 

Arheološka istraživanja srednjovekovnih humki 8-12. veka na Sjeničko-pešterskoj visoravni

Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Dragica Premović-Aleksić)

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja i Muzej Ras Novi Pazar

Vreme realizacije: 2013. godina

 

Radionica „Hoću da slikam prošlost“

Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Svetlana Čeković)

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2013. godina

 

Radionica „Škola grnčarskog zanata“

Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Muradija Kahrović-Jerebičanin)

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2013. godina

 

Monografija „Islamski spomenici Novog Pazara“

Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Dragica Premović-Aleksić)

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2012-2013. godina

 

Raskršće baština: Novi Pazar na mapi istroijskih puteva (naučni skup, radionica, izložba, katalog)

Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar i Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (autor: Dragica Premović-Aleksić)

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2012. godina

 

Monografija „Pazarsko-sjenički kvartet“

Učesnici: Muzej „Ras“ Novi Pazar (autor: Ljilјana Gavrilović)

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2012. godina

 

Srednjovekovne nekropole na području Novog Pazara (arheološka istraživanja)

Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Dragica Premović-Aleksić)

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja i Muzej Ras Novi Pazar 

Vreme realizacije: 2012. godina

 

„Muzički vremeplov“ (izložba, tribina i monografija sa diskom)

Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Svetlana Čeković)

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2012. godina

 

Arheološka istraživanja srednjovekovnih humki 8-12. veka na Sjeničko-pešterskoj visoravni

Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Dragica Premović-Aleksić)

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja i Muzej Ras Novi Pazar

Vreme realizacije: 2012. godina

 

Radionica i monografija „Očuvajmo stare zanate“

Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Muradija Kahrović-Jerebičanin)

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2012. godina

 

Novi Pazar u likovnom opusu Ljubomira Ivanovića (katalog)

Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Svetlana Čeković)

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja i Muzej Ras Novi Pazar

Vreme realizacije: 2011. godina

 

Nekropola u Ljulјcu (arheološka istraživanja)

Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Dragica Premović-Aleksić)

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja  i Muzej Ras Novi Pazar

Vreme realizacije: 2011. godina

 

Arheološka istraživanja srednjovekovnih humki 8-12. veka na Sjeničko-pešterskoj visoravni

Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Dragica Premović-Aleksić)

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2011. godina

 

Izožba srednjovekovnih muzičkih instrumenata

Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Dušan Popović)

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2011. godina

 

Arheološko istraživanje Kobilјke i drugih lokaliteta sa srednjovekovnim humkama na Sjeničko-pešterskoj visoravni

Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Dragica Premović-Aleksić)

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja i Muzej Ras Novi Pazar 

Vreme realizacije: 2010. godina

 

Monografija „Raška antropogeografska istrživanja II“

Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Petar Ž. Petrović)

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja i Muzej Ras Novi Pazar

Vreme realizacije 2009-2010. godina

 

Monografija „Arheološka karta Novog Pazara, Tutina i Sjenice“

Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Dragica Premović-Aleksić)

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2009-2014. godine

 

Arheološko istraživanje Kobilјke i drugih lokaliteta sa srednjovekovnim humkama na Sjeničko-pešterskoj visoravni

Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar (autor: Dragica Premović-Aleksić)

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja i Muzej Ras Novi Pazar

Vreme realizacije: 2009. godina

 

Monografija „Muzej Ras Novi Pazar” 

Učesnici: Muzej Ras Novi Pazar i PRO program (autori: Dragica Premović-Aleksić, Nadžib Kočan i Svetlana Čeković)

Finansijeri: PRO program i Grad Novi Pazar

Vreme realizacije: 2008. godina