• Ulica Stevana Nemanje 20
  • 08:00 – 20:00 č.

PROJEKTI

MUZEJ U NOVOM PAZARU

PROJEKTI MUZEJA

Podaci o pojedinim projektima koje je realizovao muzej Ras Novi Pazar.
Image

Osnovni podaci o značajnijim projektima koje je realizovao Muzej „Ras“ Novi Pazar

 

Naziv projekta: Sedamdeset godina Muzeja u Novom Pazaru

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Fuad Baćićanin

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2022. godina

 

Naziv projekta: Spomenici islamske arhitekture na teritoriji grada Novog Pazara

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Fuad Baćićanin

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2022. godina

 

Naziv projekta: Interaktivni digitalni vodič Novopazarske tvrđave

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Avdija Salković

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2022. godina

 

Naziv projekta: Digitalna transformacija poslovanja biblioteke Muzeja Ras iz Novog Pazara -2022

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Fuad Baćićanin

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2022. godina

 

Naziv projekta: Konzervacija orijentalne gradske nošnje i pokućstva Muzeja „Ras“ Novi Pazar

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Semina Đerlek

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2022. godina

 

Naziv projekta: Novopazarski zbornik 45 (2022)

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Fuad Baćićanin

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2022. godina

 

Naziv projekta: Radionica tradicionalnog kaligrafskog pisanja

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Svetlana Čeković

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2022. godina

 

Naziv projekta: Evidentiranje nematerijalnog nasleđa u multietničkoj zajednici Novog Pazara i okoline

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Fuad Baćićanin

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2022. godina

 

Naziv projekta: Dan demokratije i nacionalnog jedinstva

Učesnik: Generalni konzulat R. Turske u Novom Pazaru i Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autori: Bašar Bašol i Fuad Baćićanin

Finansijeri: Muzej „Ras“ Novi Pazar i Gen. Konzulat R. Turske

Vreme realizacije: 2022. godina

 

Naziv projekta: Monografija / bibliografija Ejup Mušović (1930-1995)

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autori: Avdija Salković i Fuad Baćićanin

Finansijer: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Vreme realizacije: 2022. godina

 

Naziv projekta: Monografija / bibliografija Izdavačka djelatnost Muzeja „Ras“ Novi Pazar: Bibliografija monnografija (1974-2022)

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autori: Avdija Salković i Fuad Baćićanin

Finansijer: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Vreme realizacije: 2022. godina

 

Naziv projekta: Priprema i štampa monografije: „Mevlud“ autora Vehbije Hodžića (1916-1977)

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autori: Fuad Baćićanin

Finansijeri: Muzej „Ras“ Novi Pazar i Bošnjačko nacionalno vijeće

Vreme realizacije: 2021. / 2022. godina

 

Naziv projekta: Novopazarski zbornik 44 (2021)

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Fuad Baćićanin

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2021. godina

 

Naziv projekta: Digitalizacija fonda stare i retke knjige i rukopisnih dokumenata iz izbirke Muzeja Muzej Ras Novi Pazar

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Avdija Salković

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2021. godina

 

Naziv projekta: Digitalna transformacija poslovanja biblioteke Muzeja Ras iz Novog Pazara

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Fuad Baćićanin

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2021. godina

 

Naziv projekta: Raskršće baštine

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Fuad Baćićanin

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2021. godina

 

Naziv projekta: „Čuvari prošlosti“ – snimanje 30 video priča iz Muzeja (predstavljanje muzeja i najzanimljivijih muzejskih eksponata)

Učesnici: Muzej „Ras“ Novi Pazar i Televizija Connect Novi Pazar

Autori: Fuad Baćićanin i Admir Smajović (i svi muzejski radnici)

Finansijeri: Muzej „Ras“ Novi Pazar i Televizija Connect

Vreme realizacije: 2021. godina

 

Naziv projekta: Eksponat nedelje“ – priče o najzanimljivijim muzejskim eksponatima

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Saima Brunčević (i svi muzejski radnici)

Finansijer: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Vreme realizacije: 2021. godina

 

Naziv projekta: Tradicionalna sofra sa Sabihom Dacić

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autori: Fuad Baćićanin, Sabiha Dacić

Finansijeri: Grad Novi Pazar i Muzej „Ras“ Novi Pazar

Vreme realizacije: 2021. godina

 

Naziv projekta: Muzeji za 10 „Predstavi svoj omiljeni muzejski predmet

Učesnici: Muzej „Ras“ Novi Pazar i Centar za autizam i razvojne smetnje CODE

Autor: Svetlana Čeković

Finansijeri: Muzej „Ras“ Novi Pazar i Muzeji za 10

Vreme realizacije: 2021. godina

 

Naziv projekta: Zaštitna arheološka istraživanja u porti crkve Sv. apostola Petra i Pavla II

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autori: Vladan Vidosavljević

Finansijer: Grad Novi Pazar

Vreme realizacije: 2021. godina

 

Naziv projekta: Zaštitna arheološka istraživanja u porti crkve Sv. apostola Petra i Pavla I

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autori: Vladan Vidosavljević

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2021. godina

 

Naziv projekta: Zaštitna arheološka istraživanja Severne tabije Novopazarske tvrđave III

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autori: Vladan Vidosavljević i Mustafa Baltić

Finansijer: Grad Novi Pazar

Vreme realizacije: 2021. godina

 

Naziv projekta: Mevlud u kulturi i tradiciji sandžačkih Bošnjaka – kroz historiju i danas

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Fuad Baćićanin

Finansijeri: Bošnjačko nacionalno vijeće i Muzej „Ras“ Novi Pazar

Vreme realizacije: 2021. godina

 

Naziv projekta: Evidentiranje nematerijalnog nasleđa u multietničkoj zajednici Novog Pazara i okoline

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Fuad Baćićanin

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2021. godina

 

Naziv projekta: Novopazarski zbornik 43 (2020)

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Fuad Baćićanin

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2020. godina

 

Naziv projekta: Vreme kao svedok (Kulturno nasleđe – vekovi u prostoru)

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Fuad Baćićanin

Fianansijer: Ministarstvo klture i inforisanja

Vreme realizacije: 2020. godina

 

Naziv projekta: Priprema i štampa monografije: „Miftahu’s-sa’ade – Ključ sreće: Komentar Busirijeve kaside Burde“

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autori: Avdija Salković

Finansijer: TIKA – Turska agencija za koordinaciju i saradnju

Vreme realizacije: 2020. godina

 

Naziv projekta: Tradicionalni vez svilenim koncem

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Muradija Kahrović Jerebičanin

Finansijer: Ministarstvo kluture i informisanja

Vreme realizacije: 2020. godina

 

Naziv projekta: Izložba slika Mehmeda Slezovića

Učesnici: Muzej „Ras“ Novi Pazar i Kulturni centar Novi Pazar

Autori: Svetlana Čeković i Amra Hodžić Jejna

Finansijeri: Grad Novi Pazar, Muzej „Ras“ Novi Pazar i Kulturni centar Novi Pazar

Vreme realizacije: 2020. godina

 

Naziv projekta: Muzeji za 10 „Predstavi svoj muzej“

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Svetlana Čeković

Finansijeri: Muzej „Ras“ Novi Pazar i Muzeji za 10

Vreme realizacije: 2020. godina

 

Naziv projekta: Zaštitna arheološka istraživanja Severne tabije Novopazarske tvrđave II

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autori: Vladan Vidosavljević i Fuad Baćićanin

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2020. godina

 

Naziv projekta: Opremanje i otvaranje specijalne muzejske biblioteke „15. juli“

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autori: Avdija Salković i Fuad Baćićanin

Finansijer: TIKA – Turska agencija za koordinaciju i saradnju

Vreme realizacije: 2019. godina

 

Naziv projekta: Novopazarski zbornik 42 (2019)

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Fuad Baćićanin

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja i Grad Novi Pazar

Vreme realizacije: 2019. godina

 

Naziv projekta: Novopazarski zbornik 41 (2018)

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Fuad Baćićanin

Finansijer: Grad Novi Pazar

Vreme realizacije: 2019. godina

 

Naziv projekta: Foto konkurs „Kulturno-istorijski spomenici Novog Pazara“

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autori: Fuad Baćićanin

Finansijeri: Grad Novi Pazar i Muzej „Ras“ Novi Pazar

Vreme realizacije: 2019. godina

 

Naziv projekta: Mašinsko učenje za multikulturalnost Republike Srbije: pretraživost srpskog, osmanskog, arapskog i persijskog jezika kroz raščitavanje dokumenata rukom pisanih arapskim pismom

Učesnici: Muzej „Ras“ Novi Pazar i Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ Beograd Autori: Avdija Salković, Fuad Baćićanin, Adam Sofronijević i Aleksandra Trtovac

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2019. godina

 

Naziv projekta: Izložba slika Hilmije Ćatovića (1933-2017)

Učesnici: Muzej „Ras“ Novi Pazar i Kulturni centar Novi Pazar

Autori: Amra Hodžić Jejna i Svetlana Čeković

Finansijeri: Grad Novi Pazar, Muzej „Ras“ Novi Pazar i Kulturni centar Novi Pazar

Vreme realizacije: 2019. godina

 

Naziv projekta: Zaštitna arheološka istraživanja Severne tabije Novopazarske tvrđave I

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autori: Vladan Vidosavljević i Fuad Baćićanin

Finansijer: Grad Novi Pazar

Vreme realizacije: 2019. godina

 

Naziv projekta: Levha – kaligrafska inspiracija danas (izložba, tribina i katalog)

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Fuad Baćićanin

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2018. godina

 

Naziv projekta: Novopazarski zbornik 40 (2017)

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Fuad Baćićanin

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja i Grad Novi Pazar

Vreme realizacije: 2018. godina

 

Naziv projekta: Monografija / bibliografija Četrdeset godina Novopazarskog zbornika (1977-2017)

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autori: Mersiha Kardović, Fuad Baćićanin i Avdija Salković

Finansijer: Grad Novi Pazar

Vreme realizacije: 2018. godina

 

Naziv projekta: Virtuelni muzej

Učesnici: Muzej „Ras“ Novi Pazar u saradnji sa Arheološkim institutom iz Beograda

Autori: Vladan Vidosavljević i Uglješa Vojvodić

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2018. godina

 

Naziv projekta: Priprema i štampa monografije: „Bijela ptica: Rukopisna ostavština Arifa Sarajlije (1861-1916)“

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autori: Fuad Baćićanin

Finansijer: TIKA – Turska agencija za koordinaciju i saradnju

Vreme realizacije: 2018. godina

 

Naziv projekta: Izložba slika Džengisa Redžepagića (1954-2011)

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Fuad Baćićanin

Finansijeri: Muzej „Ras“ Novi Pazar, Bošnjačko nacionalno vijeće, Grad Novi Pazar i Sandžačko udruženje likovnih umjetnika SULU

Vreme realizacije: 2018. godina

 

Naziv projekta: Zaštitna arheološka istraživanja lokaliteta Dublje iznad kuće

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Vladan Vidosavljević

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2018. godina

 

Naziv projekta: Radionica „Vilina marama“

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Semina Đerlek

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2018. godina

 

Naziv prpojekta: Zaštitna arheološka istraživanja lokaliteta Dublje iznad kuće

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Vladan Vidosavljević

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2017. godina

 

Naziv projekta: Novopazarski zbornik 39 (2016)

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Fuad Baćićanin

Finansijer: Grad Novi Pazar i Muzej „Ras“ Novi Pazar

Vreme realizacije: 2017. godina

 

Naziv projekta: Tradicionalna izrada ojica na bošnjačkoj nošnji

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Muradija Kahrović Jerebičanin

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja i Muzej „Ras“ Novi Pazar

Vreme realizacije: 2017. godina

 

Naziv projekta: Srednjovekovne nekropole na području Novog Pazara

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Svetlana Čeković

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2017. godina

 

Naziv projekta: Radiokarbonska analiza(С14) uzoraka arheološkog materijala iz srednjevekovnih humki sa Sjeničko-pešterske visoravni

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Svetlana Čeković

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2017. godina

 

Naziv projekta: Radionica „Đerđef“

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Semina Đerlek

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2016. godina

 

Naziv projekta: Novopazarski zbornik 38 (2015)

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Jasmina Fortić

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja i Grad Novi Pazar

Vreme realizacije: 2016. godina

 

Naziv projekta: Slovensko svetilište na Pešterskoj visoravni (arheološka istraživanja)

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Dragica Premović-Aleksić

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2015. godina

 

Naziv projekta: Radionica i monografija „Muzejski bukvar“

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Semina Đerlek

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja i Muzej „Ras“ Novi Pazar

Vreme realizacije: 2015. godina

 

Naziv projekta: Novopazarski zbornik 37 (2014)

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Dragica Premović-Aleksić

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2015. godina

 

Naziv projekta: Monografija „Crkve i manastiri Stare Raške“

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Dragica Premović-Aleksić

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2014. godina

 

Naziv projekta: Slovensko svetilište na Pešterskoj visoravni (arheološka istraživanja)

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Dragica Premović-Aleksić

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2014. godina

 

Naziv projekta: Novopazarski zbornik 36 (2013)

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Dragica Premović-Aleksić

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2014. godina

 

Naziv projekta: Arheološka istraživanja srednjovekovnih humki 8-12. veka na Sjeničko-pešterskoj visoravni

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Dragica Premović-Aleksić

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja i Muzej „Ras“ Novi Pazar

Vreme realizacije: 2013. godina

 

Naziv projekta: Novopazarski zbornik 35 (2012)

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Dragica Premović-Aleksić

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2013. godina

 

Naziv projekta: Radionica „Hoću da slikam prošlost“

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Svetlana Čeković

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2013. godina

 

Naziv projekta: Radionica „Škola grnčarskog zanata“

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Muradija Kahrović-Jerebičanin

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2013. godina

 

Naziv projekta: Monografija „Islamski spomenici Novog Pazara“

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Dragica Premović-Aleksić

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2012-2013. godina

 

Naziv projekta: Raskršće baština: Novi Pazar na mapi istroijskih puteva

Učesnici: Muzej „Ras“ Novi Pazar i Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Autor: Dragica Premović-Aleksić

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2012. godina

 

Naziv projekta: Monografija „Pazarsko-sjenički kvartet“

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Ljilјana Gavrilović

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2012. godina

 

Naziv projekta: Novopazarski zbornik 34 (2011)

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Dragica Premović-Aleksić

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2012. godina

 

Naziv projekta: Srednjovekovne nekropole na području Novog Pazara (arheološka istraživanja)

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Dragica Premović-Aleksić

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja i Muzej Ras Novi Pazar

Vreme realizacije: 2012. godina

 

Naziv projekta: Muzički vremeplov

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Svetlana Čeković

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2012. godina

 

Naziv projekta: Arheološka istraživanja srednjovekovnih humki 8-12. veka na Sjeničko-pešterskoj visoravni

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Dragica Premović-Aleksić

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja i Muzej „Ras“ Novi Pazar

Vreme realizacije: 2012. godina

 

Naziv projekta: Radionica i monografija „Očuvajmo stare zanate“

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Muradija Kahrović-Jerebičanin

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2012. godina

 

Naziv projekta: Katalog/monografija „Novi Pazar u likovnom opusu Ljubomira Ivanovića

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Svetlana Čeković

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja i Muzej Ras Novi Pazar

Vreme realizacije: 2011. godina

 

Naziv projekta: Nekropola u Ljulјcu (arheološka istraživanja)

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Dragica Premović-Aleksić

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja i Muzej „Ras“ Novi Pazar

Vreme realizacije: 2011. godina

 

Naziv projekta: Arheološka istraživanja srednjovekovnih humki 8-12. veka na Sjeničko-pešterskoj visoravni

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Dragica Premović-Aleksić

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2011. godina

 

Naziv projekta: Novopazarski zbornik 33 (2010)

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Dragica Premović-Aleksić

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2011. godina

 

Naziv projekta: Izožba srednjovekovnih muzičkih instrumenata

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Dušan Popović

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2011. godina

 

Naziv projekta: Arheološko istraživanje Kobilјke i drugih lokaliteta sa srednjovekovnim humkama na Sjeničko-pešterskoj visoravni

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Dragica Premović-Aleksić

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja i Muzej „Ras“ Novi Pazar

Vreme realizacije: 2010. godina

 

Naziv projekta: Novopazarski zbornik 32 (2009)

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Dragica Premović-Aleksić

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2010. godina

 

Naziv projekta: Monografija „Raška antropogeografska istrživanja II“

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Petar Ž. Petrović

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja i Muzej Ras Novi Pazar

Vreme realizacije: 2009-2010. godina

 

Naziv projekta: Monografija „Arheološka karta Novog Pazara, Tutina i Sjenice“

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Dragica Premović-Aleksić

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2009-2014. godine

 

Naziv projekta: Novopazarski zbornik 31 (2008)

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Dragica Premović-Aleksić

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2009. godina

 

Naziv projekta: Arheološko istraživanje Kobilјke i drugih lokaliteta sa srednjovekovnim humkama na Sjeničko-pešterskoj visoravni

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Dragica Premović-Aleksić

Finansijeri: Ministarstvo kulture i informisanja i Muzej „Ras“ Novi Pazar

Vreme realizacije: 2009. godina

 

Naziv projekta: Novopazarski zbornik 30 (2007)

Učesnik: Muzej „Ras“ Novi Pazar

Autor: Dragica Premović-Aleksić

Finansijer: Ministarstvo kulture i informisanja

Vreme realizacije: 2008. godina

 

Naziv projekta: Monografija „Muzej Ras Novi Pazar”

Učesnici: Muzej „Ras“ Novi Pazar i PRO program

Autori: Dragica Premović-Aleksić, Nadžib Kočan i Svetlana Čeković

Finansijeri: PRO program i Grad Novi Pazar

Vreme realizacije: 2008. godina

Radno vreme

08:00 – 20:00 č.
Subotom - 09:00 – 14:00 č.

KONTAKT

tel: 020 331 681
fax: 020 331 680
MUZEJRAS@GMAIL.COM

ADRESA

Ulica Stevana Nemanje 20
Novi Pazar