Ostaci hamama iz osmanskog perioda

Tokom zemljanih radova ispred ulaza u zgradu suda, na dubini od oko dva metra, uočeni su ostaci starih kamenih zidova. Stručna lica Muzeja su odmah pristupila atheološkim istraživanjima i prema položaju, obliku i izgledu otkrivenih ostataka zidova, može se već sada pretpostaviti da pripadaju hamamu iz osmanskog perioda čiji je jedan dio već pronađen uz samu zgradu Muzeja.
U prilogu je nekoliko fotografija, a svakako će se detaljniji izgled i informacije saznati nakon okončanja arheološkog istraživanja na ovom dijelu, a kompletna slika tek nakon izvršenih istraživanja na cjelokupnom potesu Žitnog trga.