• Ulica Stevana Nemanje 20
  • 08:00 – 20:00 č.
Salnama (088-1866)

Original

088

KAZA GUSINJE

Upravno vijeće kaze

Sreski sud

Predsjednik: Mudir kaze Javer-aga  

Članovi:

Naib: Ismail Hakki efendija

Abdullah-aga

Elmas-aga

Jovan-aga

Kosta-aga

Predsjednik: Naib kaze Ismail Hakki efendija

 

Članovi:

Jahja-aga

Halil-aga

Simo-aga

Milo-aga

Službenici za korespodentske i računovodstvene poslove

Službenik za korspodentske i računovodstvene poslove: Halil efendija

Službenik za demografsku statistiku: Husein efendija

088

GUSİNE KAZÂSI

Meclis-i İdâre-i Kazâ

Meclis-i Deâvi-i Kazâ

Reîs: Kazâ Müdîri Yaver Ağa  

Azâ:

Nâibi: İsmâ‘îl Hakkı Efendi

‘Abdullah Ağa

Elmas Ağa

Yovan Ağa

Kosta Ağa

Reîs: Kazâ Nâibi İsmâ‘îl Hakkı Efendi

 

Azâ:

Yahyâ Ağa

Halîl Ağa

Simo Ağa

Milo Ağa

Umûr-ı Tahrîriyye ve Hesâbiyye Memûrları

Umûr-ı Tahrîriyye ve Hesâbiyye Kâtibi: Halîl Efendi

Nüfûs Mukayyidi: Hüseyin Efendi