• Ulica Stevana Nemanje 20
  • 08:00 – 20:00 č.
Salnama (065-1867)

Original

065

KAZA GUSINJE

Upravno vijeće kaze

Službenici za korespodentske i računovodstvene poslove

Predsjednik: Mudir kaze Javer-aga Kapidžibaša 

Naib: Ismail efendija    

Članovi:

Abdullah-aga

Elmas-aga

Jovan-aga

Kosto-aga

Halid efendija

Službenik za demografsku statistiku: Husein efendija

 

KAZA NOVI PAZAR

Upravno vijeće kaze

Službenici za korespodentske i računovodstvene poslove

Predsjednik: Mudir kaze Hulusi efendija

Naib: Emrullah efendija Muderis

Članovi:

Ešref efendija Muderis

Mustafa-aga

Murat-beg

Petar-aga

Finansijski službenik: Hasan efendija

Službenik za korespodenciju: Redžep efendija

Službenik za demografsku statistiku: Mehmed efendija  

 

065

GUSİNE KAZÂSI

Meclis-i İdâre-i Kazâ

Umûr-ı Tahrîriyye ve Hesâbiyye Memûrları

Reîs: Müdîr-i Kazâ Yaver Ağa Kapıcıbaşı 

Nâibi: İsmâ‘îl Efendi   

Azâ:

‘Abdullah Ağa

Elmâs Ağa

Yovan Ağa

Kosto Ağa

 

Hâlid Efendi

Nüfûs Mukayyidi: Hüseyin Efendi

 

YENİ PAZAR KÂZASI

Meclis-i İdâre-i Kazâ

Umûr-ı Tahrîriyye ve Hesâbiyye Memûrları

Reîs: Müdîr-i Kazâ Hulûsî Efendi 

Nâibi: Emrullah Efendi Müderrisînden

Azâ:

Eşref Efendi Müderrisînden

Mustafâ Ağa

Murâd Bey

Petre Ağa

Mâl Kâtibi: Hasan Efendi

Tahrîrât Kâtibi: Receb Efendi

Nüfûs Mukayyidi: Mehmed Efendi