• Ulica Stevana Nemanje 20
  • 08:00 – 20:00 č.
Salnama (064-1867)

Original

064

KAZA TRGOVIŠTE

Upravno vijeće kaze

Službenici za korespodentske i računovodstvene poslove

Predsjednik: Mudir kaze Abdulvahid efendija

Naib: Ševki efendija     

Članovi:

Nail-aga

Sulejman-aga

Sava-aga

Milođo-aga 1

Sadik efendija

Službenik za demografsku statistiku: Mustafa efendija

 

KAZA VASOJEVIĆ

Upravno vijeće kaze

Službenici za korespodentske i računovodstvene poslove

Predsjednik: Mudir kaze Ragib-beg  

Naib: Mehmed efendija  

Članovi:

Ahmed-beg

Ibiš-aga

Labud-aga

Joanikije-aga

Mehmed-beg 

Husein efendija

Službenik za demografsku statistiku: Salih efendija  

1. Nismo u potpunosti sigurni da li je riječ o ovom imenu.

 

064

TIRGOVİŞTE KAZÂSI

Meclis-i İdâre-i Kazâ

Umûr-ı Tahrîriyye ve Hesâbiyye Memûrları

Reîs: Müdîr-i Kazâ ‘Abdulvâhid Efendi

Nâibi: Şevkî Efendi   

Azâ:

Nâil Ağa

Süleymân Ağa

Sava Ağa

Mîloco Ağa

Sâdık Efendi

Nüfûs Mukayyidi: Mustafâ Efendi

 

VASOVİÇ KÂZASI

Meclis-i İdâre-i Kazâ

Umûr-ı Tahrîriyye ve Hesâbiyye Memûrları

Reîs: Müdîr-i Kazâ Râgıb Bey 

Nâibi: Mehmed Efendi   

Azâ:

Ahmed Bey

İbiş Ağa

Labud Ağa

Yonaki Ağa

Mehmed Bey

Hüseyin Efendi

Nüfûs Mukayyidi: Sâlih Efendi