• Ulica Stevana Nemanje 20
  • 08:00 – 20:00 č.
Salnama (061-1867)

Original

061

Upravno vijeće kaze

Službenici za korespodentske i računovodstvene poslove

Predsjednik: Mudir kaze Zeki efendija Pukovnik

Naib: Mustafa Nuri efendija

Članovi:

Mustafa efendija

Abdi-aga

Đorđe-aga

Stevo-aga

Službenik za korespodenciju: Ismail-beg

Finansijski službenik: Mehmed-beg

Službenik za demografsku statistiku: Abdullah efendija

 

 

 

KAZA NOVA VAROŠ

Upravno vijeće kaze

Službenici za korespodentske i računovodstvene poslove

Predsjednik: Mudir kaze Ali-beg Kapidžibaša

Naib: Hasan efendija  

Članovi:

Salih-beg

Salih-beg

Stefan-aga

Stevo-aga

Jusuf efendija

Službenik za demografsku statistiku: Hasan efendija

Katastarski službenik: Ismail efendija  

 

 

 

KAZA MITROVICA

 

061

Meclis-i İdâre-i Kazâ

Umûr-ı Tahrîriyye ve Hesâbiyye Memûrları

Reîs: Kazâ Müdîri Zekî Efendi 

Mütemeyyiz

Nâibi Mustafa Nûrî Efendi

Azâ:

Mustafa Efendi

‘Abdî Ağa

Görgi Ağa

İstevo Ağa

Tahrirât Kâtibi: İsmâ‘îl Bey

Mâl Kâtibi: Mehmed Bey

Nüfûs Mukayyidi: ‘Abdullah Efendi

 

 

 

YENİ VAROŞ KAZÂSI

Meclis-i İdâre-i Kazâ

Umûr-ı Tahrîriyye ve Hesâbiyye Memûrları

Reîs: Kazâ Müdîri ‘Alî Bey Kapıcıbaşı

Nâibi: Hasan Efendi

Azâ:

Sâlih Bey

Sâlih Bey

İstefan Ağa

İstevo Ağa

Yûsuf Efendi

Nüfûs Mukayyidi: Hasan Efendi

Tapu Kâtibi: İsmâ‘îl Efendi

 

 

 

 

MİTROVİÇE KAZÂSI