• Ulica Stevana Nemanje 20
  • 08:00 – 20:00 č.
Salnama (060-1869)

Original

060

 

Službenici za korespodentske i računovodstvene poslove

Policijski i inspekcijski službenici

Šef finansija: Mehmed efendija

Službenik za korespodenciju: Ismail efendija

Službenik za demografsku statistiku: Abdullah efendija

Šef policije: Husrev-aga

Inspektor: Omer efendija

 

Sabirači poreza

Sabirač poreza: Omer efendija

Mustafa efendija

Drugi Mustafa efendija

Drugi Mustafa efendija

KAZA NOVI PAZAR

Upravno vijeće kaze

Sreski sud

Predsjednik: Kajmakam Zeki efendija

Članovi:

 

Naib Mehmed Emin efendija

Muftija Emrullah efendija

Ešref efendija

Mustafa efendija

Proteja-aga

Predsjednik: Naib kaze Mehmed Emin efendija

 

Članovi:

 

Ejub-beg

Sulejman-aga

Filib-aga

 

 

060

 

Umûr-ı Tahrîriyye ve Hesâbiyye Me’mûrları

Umûr-ı Zabtıyye ve Teftîş Me’mûrları

Mâl Müdîri: Mehmed Efendi

Tahrîrât Kâtibi: İsmâ’îl Efendi

Nüfûs Mukayyidi: ‘Abdullah Efendi

Zabıtıyye Yüzbâşısı: Husrev Ağa

Müfettiş: Ömer Efendi

 

Tahsîlât Me’mûrları

Tahsîldâr: Ömer Efendi

Mustafâ Efendi

Diğer Mustafâ Efendi

Diğer Mustafâ Efendi

YENİ PAZAR KAZÂSI

Meclis-i İdâre-i Kazâ

Meclis-i De’âvi-i Kazâ

Reîs: Kâimmâkâm Zekî Efendi

A’zâ:

 

Nâib Mehmed Emîn Efendi

Müftî Emrullah Efendi

Eşref Efendi

Mustafâ Efendi

Protaya Ağa

Reîs: Nâib-i Kazâ Mehmed Emîn Efendi

 

Mümeyyizân:

 

Eyûb Bey

Süleymân Ağa

Filib Ağa