loader image

Orijentalna zbirka

Grad Novi Pazar, kao i cijeli sandžački region, nalazi se na veoma značajnoj geografskoj, historijskoj i kulturološkoj raskrsnici. Tokom historije ovaj je prostor bio domaćin mnogih civilizacija, ali je najviše traga ostavila osmanska kultura koja je ovim prostorima vladala skoro pet vijekova. Gradski muzej u Novom Pazaru posjeduje značajnu kolekciju predmeta orijentalnog porijekla koja obuhvata skoro sve zbirke muzejske postavke. S obzirom na značaj velikog broja rukopisa na orijentalnim jezicima koji se nalaze u Muzeju, a koji do skoro nisu adekvatno tretirani, u 2019. godini Muzej je formirao Orijentalnu zbirku u koju su uvršteni spomenuti rukopisi i djela.

Među rukopisima orijentalnog porijekla po svojoj važnosti, ljepoti i fizičkoj očuvanosti izdvajaju se rukopis Kur’ana iz XVI vijeka, mistično djelo Saatname od autora Hibetullaha Ibn Ibrahima, prijepis Ihjaulumiddina, djela velikog islamskog mislioca Gazalija iz XI vijeka, zatim dvojezični dokument o zakupu iz 1863. godine, prijepis kur’anske sure iz 1749. godine, djelo Medžmuaturresail iz 1594. godine, dio Knjige o Esteri na hebrejskom jeziku, spjev o poslaniku Muhammedu Kasida Burda iz XVIII vijeka i dr. Nakon obrade spomenuti rukopisi i rukopisna djela izloženi su u Muzeju i dostupni su posjetiocima.