Povrda o vojnoj rezervi (1871)

Original strana 1

Prijevod strana 1

 

Službena zabilješka o direktno prikupljenom porezu

 

 

îIme i prezime obveznika, odnosno, osobe koja treba platiti porez

Mahala ili selo

Nahija

Kaza

Liva

Vilajet

……. Kazim-aga

Hajredin

 

Novi Pazar

Priština

Kosovo

Milâhzât

 

Strana u registru

Knjiga registra

Vrsta registra u koji je ubilježen porez

Iznos i vrsta poreza

Vrsta

Dug iz 1324. godine

Godišnji iznos

Ukupno

 

 

 

 

Meskafât ve arazi ve gelir vergisi

 

 

60

 

 

 

 

674

2

 

 

 

 

 

Preostali porez iz 317. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vojna taksa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osmanski sertifikat

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoćne veštine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprema za vojni poredak

 

 

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale ponude

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

64

25

 

 


Original strana 2

Prijevod strana 2

 

 

Mesto

Porez na vrijednost nekretnine

Vrsta nekretnine

Dužina i površina zemlj

Iznos poreza

Mjesto

Procenat poreza poreskog dužnika (1:1000)

Vrsta nekretnine

Dimenzije zemlje

Iznos poreza

Stanje

Vrijednost

Površina

Dužina

Procenat

Vrijednost

Površina

Dužina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

15.000

Njiva

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj naplatne službe

 

 

 U dokumentu koji je uručen poreskim obveznicima moraju biti upisani brojevi knjige i strana deftera u koji su upisani. U isto vrijeme, i u defteru, na mjestu odvojenom za obveznika, mora se upisati broj dokumenta.

Vrsta registra

Knjiga

Strana

Haliye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EnglishSerbian