• Ulica Stevana Nemanje 20
  • 08:00 – 20:00 č.
6. Evidencija o naplaćenom porezu (1322. h.g. - 1904.)

Original Strana 1

Prijevod Strana 1

 

Službena zabilješka o direktno prikupljenom porezu

 

Ime i prezime obveznika, odnosno, osobe koja treba platiti porez

Mahala ili selo

Nahija

Kaza

Liva

Vilajet

……. Kazim-aga

Hajredin

 

Novi Pazar

Priština

Kosovo

Mišljenje

 

Strana u registru

Knjiga registra

Vrsta registra u koji je ubilježen porez

Iznos i vrsta poreza

Vrsta

Dug iz 1324. godine

Godišnji iznos

Ukupno

 

 

 

 

Porez na zemljište i na prihod

 

 

60

 

 

 

 

674

2

 

 

 

 

 

Preostali porez iz 317. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vojna taksa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osmanski sertifikat

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoćne veštine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprema za vojni poredak

 

 

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale ponude

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

64

25

 

 

Ukupan iznos poreza kojeg vlasnik ovog dokumenta treba platiti za 1324. godinu koji se u ratama prenio na početak te godine, a kojeg treba naplatiti tokom ove godine, iznosi 64 kuruša i 25 para.

 

Službeni pečat knjigovodstva i trezora

Datum uručenja dokumenta

 

Datum uručenja dokumenta poreskom službeniku/ 1320.

Datum uređenja dokumenta / Mart 1322ç

                   

 

 

Počev od 318. hidžretske godine, kada je osnovana Komisija za naplatu, od strane inkasanata osnovani su posebni defteri/registri za iznos poreza poreznika i defteri za upis naplate istih.  Zbog toga se porezi koji nisu mogli biti naplaćeni 318. godine i narednih godina, nego su odloženi, mogu pratiti i naplatiti preko informacija iz zvaničnih sertifikata koji su uručeni tih godina. Prikupljena svota i svota koja je u ovom dokumentu evidentirana kao dug iz prošlih godina i imetak koji je zapisan u pravilniku o naplati iz vremena kada su procedurom rukovodili muhtari, nisu prikupljeni do kraja 317. godine i zapisat će se, uzimajući u obzir i četvorogodišnji iznos kojeg treba prikupiti tokom ove godine. Iznos duga iz prošlih godina koji će se upisati u ovaj dokument neće se prenositi u dokumenta za naredne godine.


Original Strana 2

Prijevod Strana 2