• Ulica Stevana Nemanje 20
  • 08:00 – 20:00 č.
52. Tapija (1881.)

Original

Prijevod

 

 

Jan/Feb 1881.

Defter

LIST NEPOKRETNOSTI

Broj

 

Opština

22

 

Komentar

 

Selo

 

Nahija

Novi Pazar

Kaza

Novi Pazar

Liva

 

 

Okolina Čalapverdi

Položaj

 

Sokak

 

Mahala

 

Poznati kvart

 

Broj

104 dijela od 112 dijelova jednog berberskog dućana.

Vrsta

 

 

 

Najam prizemlja vakufu Gazi Sinan-beg Atika.

Vrsta

Ali-agini dućani i glavni put.

Granica

72 lakta

Količina

Porez od 5 kuruša.

Dodijeljeno

Ali, Ismail, Šemsi i Arife

Prijašnji vlasnik

Promjena vlasništva

Razlog izdavanja dokumenta

Vlasnica ostalih 8 dijelova Gulse binti Mustafa

Vlasnik

 

Vrijednost

3.000

Cijena

 

Ovo je razlog izdavanja državne potvrde:

 Gore opisani berberski dućan, vrijednosti 3.000 kuruša, dužine 72 lakta, u Centru za katastar upisan je na ime Mustafine kćerke Gulse i određen joj je godišnji porez od pet kuruša. Ova joj je tapija uručena zao što na spomenuti dućan posjeduje pravo da ga koristi kao svoju nekretninu.

17. septembar 1881.