• Ulica Stevana Nemanje 20
  • 08:00 – 20:00 č.
50. Potvrda o upisu u registar stanovništva 1906.)

Original strana 1

Prijevod strana 1

 

ZVANIČNI SERTIFIKAT OSMANSKE DRŽAVE

 

Činovi i vojni odsjek

Da li je oženjen i ako jeste, da li je u poligamnom braku?

Zanat, zvanje i radon ovlaštenje

Zajednica

Datum i mjesto rođenja

Mjesto prebivališta po majci

Mjesto prebivališta po ocu

Ime i prezime

 

Udata

 

Muslimanka

Sjenica

1290.

 

Hadži Ahmed

Fata

 

Mjesto u registru stanovništva

Izgled

Vrsta prebivališta

Broj kuće

Sokak

Mahala i selo

Kaza

Vilajet

Trajna fizička specifičnost

Lice

Oči

Visina

kuća

41/2

Čikmaz

Hajredin

Novi Pazar

Kosovo

 

 

 

 

 

 

Gore upisana Hadži Ahmedova kćerka Fata državljanka je Osmanske države i zbog toga joj je uručena ova potvrda koja pokazuje da je upisan u registar stanovništva. 04. januar 1906. (1321)


Original strana 2

Prijevod strana 2

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

Peta tačka Zakona o registru stanovništva

Svaki građanin Osmanske države prilikom kupo-prodaje i predaje nekretnina mora pokazati lični dokument koji je dobio od države. U isto vrijeme, kada se zaposli u državnu službu, kada se upiše u neku školu, kada se penzioniše ili stekne pravo na platu zbog napuštanja posla, kada poželi da uzme dozvolu za putovanje i pasoš, prilikom obavljanja posla u policiji i kada se želi obratiti sudu, i u bračnim poslovima, također, mora pokazati lični dokument. U slučaju da ga ne pokaže, sve ove spomenute procedure će se odložiti dok ne uzme dokument koji dokazuje da se upisao u registar stanovništva. Oni koji urade lažnu osmansku ličnu kartu ili koji izvrše promjene na svojoj ličnoj karti i pokvare original i takvu ličnu kartu svjesno koriste, na osnovu 157. tačke Krivičnog zakona, bit će kažnjeni zatvorskom kaznom u trajanju od jedne do tri godine.