• Ulica Stevana Nemanje 20
  • 08:00 – 20:00 č.
45. Ugovor o najmu (1296. h.g. - 1878.)

Original

Prijevod

 

Hüve

 

Zato što je Ismail-aga od 8. novembra ’96. godine u Tijesnoj čaršiji uzeo u najam na godinu dana jednu kafanu za 700 kuruša izdat je ovaj ugovor pod uslovom da nakon isteka ovog roka kafanu vrati u stanju u kakvom ju je i uzeo i da polovinu kirije plati u mjesecu maju, a drugu polovinu u mjesecu kad istekne rok, odnosno u mjesecu novembru.

29. oktobra 1296. godine.

10. novembar 1880. godine.