• Ulica Stevana Nemanje 20
  • 08:00 – 20:00 č.
42. Potvrda o oslobađanju od obaveze služenja vojnog roka (1902.)

Original strana 1

Prijevod strana 1

Informacija o regrutima mlađim od 25 godina koje, nakon što su upisani u nasumice odabrani puk i bataljon (ili se drže u stanju vojne pripravnosti), treba poslati kući prije nego što se stave na raspolaganje puku.

Vojno iskustvo onih pod komandom puka i bataljona

Bataljon, četa i šator onih pod komandom puka i bataljona

Lični opis

 

Uzorak

Godine starosti

 

Dobijena formacija

 

Naziv kaze i sela i ime oca

 

 

 

 

 

Rođen 1293/1877

 

Prvi raspored 1898. godine. Broj 77

 

Kaza Novi Pazar

Hajreddin mahala

Kazim bin Ismail

Broj 1. Popunjeno na osnovu izjave o ličnim podacima.

Gore navedeni Kazim bin Ismail nakon što je 1314. godine izabran u vojsku prijavio je da živi sam. Ukoliko spomenuta osoba do 25. godine starosti prikaže nekoga ko živi sa njim, a ko će biti pravno prihvatljiv, u tom će slučaju odslužiti svoju vojnu obavezu. Ako za to vrijeme ne stekne takvog saputnika/druga, neće biti pozvan u vojnu službu i ni sa koje strane neće biti uzet u vojnike, bavit će se svojim poslom i kada napuni 25 godina starosti uručit će mu se potvrda o članstvu u rezervni vojni sastav.

Ovaj sertifikat bit će poslat u Generalštab od strane komandanta armije.

26. januar 1901. i 15. januar 1902.


Original strana 2

Prijevod strana 2

 

Izvršeno od strane bataljonske evidencije 20. februara 1902. godine

Popunjeno na osnovu izjave o ličnim podacima od 01. januara 1902. godine na osnovu broja dokumenta 4-5428 – 5098.

15. januar 1902.