• Ulica Stevana Nemanje 20
  • 08:00 – 20:00 č.
40. Potvrda o naplaćenom porezu 1901.)

Original strana 1

Prijevod strana 1

Original strana 2

Prijevod strana 2

 

Porez na nekretnine i porez na plaćeni vojni rok i na profit domaćeg esnafa, i dio od ušura i ostalih poreza koji je preobraćen u novac naplaćuje se u definiranim ratama. I porez na profit stranog esnafa i iznos za službnu korespondenciju naplaćuju se prilikom naplate ušura i ostalih poreza. Ako neko želi da plati nekoliko rata ili cijeli jednogodišnji iznos, bit će prihvaćeno.

Oni koji na vrijeme i u ratama ne budu platili porez na državnu imovinu za koju su odgovorni, bit će pokazani inkasantima od strane službenika koji vrše proračun poreza i ovi će dužnici, najprije, od strane inkasanata biti pozvani na Savjet ihtijara i tu će im biti oduzet ekvivalent državnoj imovini ili sama državna imovina. Ukoliko ne izvrše uplatu njihova će se imena i iznos duga i razlog dugovanja na jasan način utvrditi od strane Savjeta ihtijara i upisat će se u donji defter i poslat će se komisiji za naplatu u centrali.

Ako neko insistira na neplaćanju svoga duga ili nema snage da isplati svoj dug, službenici će zajedno sa popisivačima i inkasantima poslati molbu naplatnoj komisiji koja će na osnovu istrage donijeti odluku.    Na osnovu posljednjeg pasusa 16. člana zakona o naplati imovine, kao prvo, izuzimaju se stvari koje će dužniku biti dovoljne za rukovođenje sopstvenom kućom, kao drugo, stvari koje esnaf koristi u proizvodnji, kao treće, par životinja i sjetveno sjeme i prihod sa državne njive, nakon čega se upisuju prinos od voća, ambari, štala, kućne stvari i ostali imetak u vrijednosti iznosa duga, nakon čega se u skladu sa pravilima vrši prodaja istog i iznos se predaje u trezor. U vezi osobe koja nije na vrijeme izvršila svoje obaveze lokalna vlast primjenjuje zakonsku proceduru koja se primjenjuje u vezi dužnika sa konstantnim dugom. Ukoliko dužnik ne posjeduje nekretnine i ako izbjegava da plati propisani mu dug i ako se od strane inkasanta dokaže da posjeduje imetak u gotovini, na osnovu službenog dokumenta kojeg inkasant napiše o tom slučaju, taj će dužnik biti uhapšen od strane države, međutim, vrijeme pritvora ne može preći devedeset dana i ne može se kazniti dva puta za isti dug. Ukoliko Savjetu ihtijara ili naplatnim komisijama bude poznato da dužnik nije u stanju platiti svoj dug i ne bude, shodno zakonu, imao pokretne ili nepokretne imovine za prodaju, popisivači, inkasant i trezorski službenici sačinit će službeni zapisnik i predat će ga opštinskom rukovodstvu. Opštinsko rukovodstvo će na osnovu ovog zapisnika ponovo razmotriti slučaj, i ako se utvrdi da dužnik zaista nije u stanju da isplati dug, tada će naplata duga biti suspendirana.