• Ulica Stevana Nemanje 20
  • 08:00 – 20:00 č.
4. Potvrda o upisu u registar stanovništva (1321. h.g./1903/4)

Original

Prijevod

List

Knjiga

OPŠTINSKA PRIZNANICA

Broj dnevnice

3

1

 

3

 

Razlog izdavanja računa

Kuruš

Para

Zarada od poreza na kantar iz 325. godine – rukom službenika poreske uprave

 

Hilmi-aga

Zlato

500

 

Srebro

0

 

Metalni novac

0

 

Ukupno

500

 

 

Samo 500 kuruša.

Gore upisanih 500 ===== kuruša ===== para, predate su opštinskom trezoru Novog Pazara.

23. maj 325. godine

5. juni 1909. godine

Predsjednik opštine

                                                              Mehmed