• Ulica Stevana Nemanje 20
  • 08:00 – 20:00 č.
39. Potvrda o naplaćenom porezu (1900.)

Original strana 1

Prijevod strana 1

1316./1900. godina

List

POTVRDA O POREZU NA NEKRETNINE

Defter

 

 

Sažetak stranice

 

 

 

 

Sažetak deftera

123

 

Kasaba, selo, mahala

Kazâ

Livâ

Vilajet

Mahala

Hasan Čelebi

Novi Pazar

Novi Pazar

Kosovo

Ime poreskog obveznika

Lični podaci

Broj vrata

Sejhan Zevdžesi Guldže

 

 

Vrsta nekretnine

Broj

Udio

Vrijednost

Pomoć za Ministarstvo obrazovanja

POREZ

Ukupno

Kuruš

Para

Kuruš

Para

Kuruš

Para

Kuruš

Para

Zemlja

 

4

3000

 

 

 

12

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kao što je prikazano u gornjim redovima iznos poreza na nekretnine vlasnika ove potvrde za 1316. godinu iznosi dvanaest kuruša i bit će direktno naplaćen na način prikazan u donjim redovima.  Mart 1316/1900.

ISPLATA

Domaći pečat

Vrijednost gotovine (slovima)

Datum naplate

Vrsta

Porez

Kuruš

Para

 

 

 

 

Porez

 

 

Ministarstvo obrazovanja

 

 

Iznos potvrde

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO


Original strana 2

Prijevod strana 2

 

Porez na nekretnine i porez na plaćeni vojni rok i na profit domaćeg esnafa, i dio od ušura i ostalih poreza koji je preobraćen u novac naplaćuje se u definiranim ratama. I porez na profit stranog esnafa i iznos za službnu korespondenciju naplaćuju se prilikom naplate ušura i ostalih poreza. Ako neko želi da plati nekoliko rata ili cijeli jednogodišnji iznos, bit će prihvaćeno.

Oni koji na vrijeme i u ratama ne budu platili porez na državnu imovinu za koju su odgovorni, bit će pokazani inkasantima od strane službenika koji vrše proračun poreza i ovi će dužnici, najprije, od strane inkasanata biti pozvani na Savjet ihtijara i tu će im biti oduzet ekvivalent državnoj imovini ili sama državna imovina. Ukoliko ne izvrše uplatu njihova će se imena i iznos duga i razlog dugovanja na jasan način utvrditi od strane Savjeta ihtijara i upisat će se u donji defter i poslat će se komisiji za naplatu u centrali.

Ako neko insistira na neplaćanju svoga duga ili nema snage da isplati svoj dug, službenici će zajedno sa popisivačima i inkasantima poslati molbu naplatnoj komisiji koja će na osnovu istrage donijeti odluku.    Na osnovu posljednjeg pasusa 16. člana zakona o naplati imovine, kao prvo, izuzimaju se stvari koje će dužniku biti dovoljne za rukovođenje sopstvenom kućom, kao drugo, stvari koje esnaf koristi u proizvodnji, kao treće, par životinja i sjetveno sjeme i prihod sa državne njive, nakon čega se upisuju prinos od voća, ambari, štala, kućne stvari i ostali imetak u vrijednosti iznosa duga, nakon čega se u skladu sa pravilima vrši prodaja istog i iznos se predaje u trezor. U vezi osobe koja nije na vrijeme izvršila svoje obaveze lokalna vlast primjenjuje zakonsku proceduru koja se primjenjuje u vezi dužnika sa konstantnim dugom. Ukoliko dužnik ne posjeduje nekretnine i ako izbjegava da plati propisani mu dug i ako se od strane inkasanta dokaže da posjeduje imetak u gotovini, na osnovu službenog dokumenta kojeg inkasant napiše o tom slučaju, taj će dužnik biti uhapšen od strane države, međutim, vrijeme pritvora ne može preći devedeset dana i ne može se kazniti dva puta za isti dug. Ukoliko Savjetu ihtijara ili naplatnim komisijama bude poznato da dužnik nije u stanju platiti svoj dug i ne bude, shodno zakonu, imao pokretne ili nepokretne imovine za prodaju, popisivači, inkasant i trezorski službenici sačinit će službeni zapisnik i predat će ga opštinskom rukovodstvu. Opštinsko rukovodstvo će na osnovu ovog zapisnika ponovo razmotriti slučaj, i ako se utvrdi da dužnik zaista nije u stanju da isplati dug, tada će naplata duga biti suspendirana.