• Ulica Stevana Nemanje 20
  • 08:00 – 20:00 č.
26. Potvrda o naplaćenom porezu na imovinu (1315. h.g. – 1897.)

Original

Prijevod

Knjiga

Dokument o predatom novcu opštinskom katastarskom odjeljenju

List

29

40

Mišljenje

Vrsta prihoda

Kuruš

Para

 

Rashod

83

 

 

Slična vrijednost

 

 

 

Licitacijska vrijednost

 

 

 

Vrijednost dokumenta

5

 

 

Pisarina

1

 

 

Prihod od kirije

 

 

 

Porez na zemlju

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

89

 

Vrsta novca

Zlato

Medžidija 89

Miješano

Ovo je službeni dokument koji pokazuje da je Ismail-aga, što se vidi u gornjim redovima, novopazarskom odjeljenju za trezor predao 89 kuruša na ime katastarskog iznosa za kafanu i ostalo što je kupio u novopazarskoj mahali Kapudžubaši.

23. april 1315.

Katastarski pisar

Službenik carskog registra