• Ulica Stevana Nemanje 20
  • 08:00 – 20:00 č.
18. Tapija (1907.)

Original

Prijevod

 

             TAPIJA

Broj

Broj strane

Broj džilda

Broj deftera

 

Mjesec

Broj

Opština

77

 

 

 

Februar 1319.

 

 

Broj postupka

 

Kuzmičevo

Selo

 

Nahija

Novi Pazar

Kaza

Priština

Okrug

 

Lokacija

 

Sokak

 

Mahala

 

Poznato naselje

Cijena

Vrijednost

Kuća sa jednom sobom na spratu i u prizemlju magaza.

Vrsta

 

500

Samo nekretnina

Vrsta

Mišljenje

Desna, lijeva i zadnja strana opasana je njivog vlasnika ove tapije, na prednjoj strani nalazi se slijep sokak.

Granica

 

Trista starih ziraa, sto sedamdeset dva aršina, trideset šest novih kiraha.

Količina

 

 

Dodijeljeno

 

Državljanin Osmanske države Bekirov sin Dukaljan Selman.

Prijašnji vlasnik

 

Zbog smrti spomenutoga.

Razlog izdavanja dokumenta

 

Samedova kćerka Džemila 6 dijelova od 48, a njeni sinovi Hajreddin i Ismail 28 dijelova i kćerke Merjem i Hašime 14 dijelova.

Korisnik

 

Osmanska država

Državljanstvo

                   

 

Gore upisana kuća sa jednom sobom na spratu i magazom u prizemlju u vrijednosti od 500 kuruša u katastarskom registru upisana je na ime Džemile, Hajrudina, Ismaila, Merjeme i Hašime. Ova je tapija izdata kao dokaz da je vlasništvo nad ovom kućom prešlo na spomenute osobe.

21. februar 1907.