Potvrda o zajmu ('95. h.g./1878)

Original

Prijevod

Hüve

 

Kuruš

565

Samo 565 kuruša. 

Ovo je razlog za sastavljanje ove potvrde:

’95. godine iz Ismail-aginog dućana uzeto je 565 kuruša gotovine. Ismailu je uručena potvrda koja to dokazuje.

 

2. bataljon, 1. puka

7. četa

Kapetan Sinan

 

 

 

EnglishSerbian