• Ulica Stevana Nemanje 20
  • 08:00 – 20:00 č.
11. Ugovor o zakupu zemljišta (1863.)

Original

Prijevod

BESPLATAN PAPIR ZA ISPIS UGOVORA IZMEĐU VLASNIKA IMANJA I ZAKUPACA

U POTPUNOSTI ĆE BITI ZAPISANE SVE OBAVEZE OBJE STRANE

Ugovor zapisan ove godine postignut je uz pristanak obje strane. Ovaj je tekst zapisan da bi se potvrdilo izvršenje poslova.

4. oktobar 1863.

(pečat) Skupština kaze Trgovište

Ja sam Ilić Radovan, poljoprivrednik iz kaze Trgovište. U okviru granica sela Bokoriće, koje se nalazi u kazi Rožaje, sa svojom porodicom živim u jednosobnoj kući i bavim se poljoprivredom na iznajmljenom mirijskom imanju koje posjeduju Mehmet-aga sin Osman-age i Tahir-aga iz Rožaja.  

Po spomenutoj njivi sijat ću svoje sjeme na način kao i do sada; po njivi, livadi i unutar ograde koja ograđuje baštu, radit ću svaki posao koji se tiče poljoprivrede. Svojim ću volovima orati imanje. Po livadama ću podizati torove i uzgajati stoku. Iz torova ću vaditi đubrivo i koristiti ga. Sam ću proizvoditi silažu. Bavit ću se baštovanstvom i sam ću obavljati svu ostalu potrebnu proizvodnju.

Obavezujem se da ću, dok sve ovo budem radio, shodno plodnosti i specifičnosti spomenute zemlje na vrijeme obavljati sjetvu, po pitanju revitalizacije i upotrebe zemlje da neću činiti nikakvu grešku i da prije spomenutoj oblasti i šumi oko kuće, bez ikakve potrebe, neću nanijeti   (štetu).

Kada dođe vrijeme žetve, nakon što se iz žitarica koje stašu na zemlji odbije desetina, a iz preostalog četvrtina uruči agama, vlasnicima zemlje, tri četvrtine, uključujući i sjeme, ostat će meni. Također, i tri četvrtine sijena pripast će meni. Shodno državnom fermanu o promjenama, nakon što se iz baštenskog voća i povrća odbije desetina, a iz preostalog dijela jedna četvrtina preda spomenutim agama, tri četvrtine ostat će meni. Pored toga, travu koju ću skupiti sa pašnjaka opet ću podijeliti na četiri dijela i sa spomenutim dijelovima koji pripadaju Mehmet-agi i Tahir-agi odnijet ću i predati ih njihovim kućama. Dok se posao bude obavljao vodit ću računa da se, shodno uslovima definisanim vlasničkim pravom, bez ikakvog krivotvorenja prema vlasnicima obavi isplata.

Obavezujem se da neću u nevrijeme napustiti i ostaviti praznim imanje. Osim toga, obavezujem se da ću, u slučaju da budem primoran da napustim i da se odselim, na vrijeme obavijestiti vlasnike.

I mi, osobe po imenu Mehmed-aga i Tahir-aga, zato što smo vlasnici spomenutog imanja prihvatamo da se, na osnovu ovog ugovora, spomenuto imanje obrađuje pod povoljnim uslovima i da se na njemu obavlja poljoprivredna proizvodnja. Kao što je zapisano u gornjim redovima, dotičnoj osobi dajemo u najam imanje pod uslovom da nam se svake godine bez ikakve manjkavosti isplati i preda jedna četvrtina prinosa žitarica, povrća koje se dobija iz bašte i trave sa pašnjaka.

Spomenuto imanje sa svim njegovim elementima dajemo u najam Ilić Radovanu da se na njemu bavi poljoprivrednom proizvodnjom, pod uslovom da ni na koji način ne nanese štetu kući, zemljištu u proizvodima koji se nalaze na imanju.

Zato što kuća i ostali objekti na imanju pripadaju nama, i svi poslovi izgradnje i poprvake istih bit će obavljeni od strane nas, kao što je bilo i ranije, i spomenuti čifčija po ovom pitanju neće imati troška.

Zato što je zabranjeno i što se do sada ta zabrana poštovala, tako i od sada od njega nećemo tražiti besplatnu hranu. Osim toga, nećemo ga koristiti ni u kakve besplatne poslove. Sve dok spomenuti čifčija primjenjuje gore definisane i prihvaćene uslove, dajemo riječ da mu nećemo ništa prigovarati i da od njega nećemo ništa zahtijevati.

Shodno uslovima objavljenim u gornjim redovima i opet shodno obavezama obje strane, među nama je sklopljen jedan poljoprivredni ugovor i ako nakon ovoga bilo koja strana postupi u suprotnosti sa ovim dogovorom, izjavljujemo da ćemo prihvatiti odluku suda. U ruke nam je uručen opečaćen i potpisan dokument ugovora koji je pripremljen od strane vlade.