• Ulica Stevana Nemanje 20
  • 08:00 – 20:00 č.

Arheološko istraživanje na lokalitetu Dublje iznad kuće