ORIJENTALNA ZBIRKA
- DOKUMENTA -


1. Potvrda o upisu u registar stanovništva (1321. h.g. – 1903.)

4. Potvrda o naplaćenom porezu (1325. h.g. – 1909.)

5. Potvrda o naplaćenm porezu (1319. h.g. – 1901.)

6. Evidencija o naplaćenom porezu (1322. h.g. – 1904.)

7. Potvrda o naplaćenom porezu (1325. h.g. – 1907.)

8. Potvrda o naplaćenom porezu (1325. h.g. -1907.)

9. Ramazanska vaktija-kalendar (1364. h.g. – 1944.)

10. Papirni novac Osmanske države: 100 kuruša (1294. h.g./1877/8)

11. Ugovor o zakupu zemljišta (1863.)

13. Potvrda o vojnoj rezervi (1871.)

14. Ukaz o odlikovanju (1315. h.g. – 1897.)

15. Diploma o završenoj osnovnoj školi (1889.)

16. Potvrda o naplaćenom porezu (1858.)

17. Tapija (1900.)

18. Tapija (1907.)

19. Tapija (1911.)

20. Tapija (1898.)

21. Tapija (1906.)

22. Potvrda o upisu u registar stanovništva (1901.)

25. Opštinska priznanica (1322. h.g. – )

26. Potvrda o naplaćenom porezu na imovinu (1315. h.g. – 1897.)

28. Potvrda o dugu (1892.)

29. Priznanica o humanitarnom prilogu

32. Potvrda o naplaćenom porezu (1324. h.g. – )

34. Potvrda o naplaćenom porezu (1905.)

38. Potvrda o naplaćenom porezu (1910.)

39. Potvrda o naplaćenom porezu (1900.)

40. Potvrda o naplaćenom porezu 1901.)

41. Ugovor (1322. h.g. – 1904.)

42. Potvrda o oslobađanju od obaveze služenja vojnog roka (1902.)

43. Potvrda o zajmu (1295. h.g. -1878.)

45. Ugovor o najmu (1296. h.g. – 1878.)

46. Potvrda o upisu u registar stanovništva (1815.)

47. Potvrda o upisu u registar stanovništva (1906.)

48. Potvrda o upisu u registar stanovništva (1906.)

49. Potvrda o upisu u registar stanovništva (1906.)

50. Potvrda o upisu u registar stanovništva 1906.)

52. Tapija (1881.)