Radionica oica

U cilju zaštite nematerijalne kulturne baštine Muzej “Ras” Novi Pazar je realizovao projekat od nacionalnog značaja “Tradicionalna izrada oica na bošnjačkoj nošnji ” pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije.
U okviru projekta od 25 do 29. 09. 2017. organizovana je Radionice oica u kojoj je učestvovalo 60 učenica iz šest srednjih škola Novog Pazara a sa ciljem da nauče tradicionalnu tehniku izrade oica, bitnog elementa narodne nošnje.
Teorijsko predavanje o ulozi oica u narodnoj nošnji i tehnikama izrade održala im je dr Muradija Kahrović Jerebičanin, autor projekta. Bitnu ulogu dizajna na oicama prezentovala je mr Senada Gorčević, saradnik projekta.
Praktičnu izradu oica tehnikom čatala učesnicama je prikazala Ramiza Vrujčanin, saradnik projekta i strpljivo ih učila kako same da izrađuju oice.
Putem Radionice oica stara tehnika izrade oica je preneta mlađim generacijama i time spašena od daljeg zamiranja.