Ukaz sultana Abdulhamida o odlikovanju (1315. h.g./1897/8)

Original strana 1

Prijevod strana 1

Abdülhamid-han

bin Abdulmecid

el-Gazi el-Muzaffer daima

Ovo je ukaz Uzvišenog Sultana
Malik bin Zahid iz sela Vidinke, pripadnik Prve čete Trećeg novopazarskog bataljona Tridest devetog prištinskog puka rezervnih snaga Treće carske armije, ostvario je pravo na medalju koja je ustanovljena za vojnike koji su, uz Allahovu dozvolu, pobijedili u ratu koji se sa Grcima vodio radi očuvanja prava i slave Osmanske države, koja je ustanovljena zbog toga da bi se imena onih koji su u tom ratu ispoljili hrabrost vječno spominjala i da bi se svaki od njih ponaosob pohvalio za ispoljenu hraborst i srčanost. Jedna kopija uručena mu je na način dostojan sultanima.


U velikom Konstantinijji.


11. rebiulevela 1315. i 28. jula 1313


Original strana 2

Prijevod strana 2

 

Ovo je ukaz o medalji posebno ustanovljenoj za one koji su ispoljili junaštvo u Grčkom ratu.

 (Ovo je original dokumenat.)

EnglishSerbian