Ugovor u najmu ('96. h.g./1878/9)

Original

Prijevod

 

Hüve

 

 

Zato što je Ismail-aga od 8. novembra ’96. godine u Tijesnoj čaršiji uzeo u najam na godinu dana jednu kafanu za 700 kuruša izdat je ovaj ugovor pod uslovom da nakon isteka ovog roka kafanu vrati u stanju u kakvom ju je i uzeo i da polovinu kirije plati u mjesecu maju, a drugu polovinu u mjesecu kad istekne rok, odnosno u mjesecu novembru.

29. tešrinievvela ’96. godine.

 

 

Ovaj ugovor je ovjeren

29. oktobra ’96. godine.

 

 

   
EnglishSerbian