Salnama (082-1866)

Original

082

KAZA NOVA VAROŠ

Upravno vijeće kaze

Sreski sud

Predsjednik: Mudir kaze Ali-beg 

Članovi:

Naib: Husein efendija

Salih-beg

Damijan-aga

Stefan-aga

Predsjednik: Naib kaze Hasan Efendi

Članovi:

Salih-aga

Adem-aga

Mićo-aga

Jorge-aga

Službenici za korespodentske i računovodstvene poslove

Službenik za korespodenciju: Sulejman efendija

Finansijski službenik: Jusuf efendija

Službenik za demografsku statistiku: Husein efendija

082

YENİ VAROŞ KAZÂSI

Meclis-i İdâre-i Kazâ

Meclis-i Deâvi-i Kazâ

Reîs: Kazâ Müdîri ‘Alî Bey

Azâ:

Nâibi: Hüseyin Efendi

Sâlih Bey

Damyân Ağa

İstefan Ağa

Reîs: Kazâ Nâibi Hasan Efendi

Azâ:

Sâlih Ağa

Âdem Ağa

Miko Ağa

Yorgi Ağa

Umûr-ı Tahrîriyye ve Hesâbiyye Memûrları

Tahrirât Kâtibi: Süleymân Efendi

Mâl Kâtibi: Yûsuf Efendi

Nüfûs Mukayyidi: Hüseyin Efendi