NOVOPAZARSKI SANDŽAK U SALNAMI BOSANSKOG VILAJETA

Salnama je složenica perzijskog porijekla, sastoji se od dvije riječi: sal (godina) i name (pismo, knjiga, nešto napisano), pa ih možemo nazvati još i godišnjacima.

 

U Osmanskom carstvu salname su predstavljale godišnje informativne publikacije. Izdavale su ih centralna vlada, ministarstva, vojne institucije, pokrajine, neke privatne institucije ali i pojedinci.

 

Salname su u Osmanskoj državi izlazile u periodu od 1847. do 1922. godine. Bogate su važnim podacima o administrativnim poslovima, ustanovama, biografijama značajnih ličnosti, informacijama o nauci, ekonomiji, politici, kulturi, kao i infomacijama na drugim poljima bitnim za razumijevanje  određenog perioda. 

 

Salname možemo podijeliti u četiri grupe i to:

– Državne salname,

– Vilajetske salname,

– Ministarske salname i

– Privatne salname.

Bosanska salnama je prva vilajetska salnama i izdata je 1866. godine, odnosno 1283. godine po hidžri. 

 

Budući da je Novopazarski sandžak bio sastavni dio Bosanskog vilajeta, salname Novopazarskog sandžaka za 1866., 1867., 1868. i 1869. godinu smo izdvojili, transkribovali i preveli.