Novopazarski sandžak u salnami Bosanskog vilajeta za 1869. godinu


SALNAMA 058

 

SALNAMA 059

 

SALNAMA 060

 

SALNAMA 061

 

SALNAMA 062

 

SALNAMA 063

 

SALNAMA 064

 

SALNAMA 065