Novopazarski sandžak u salnami Bosanskog vilajeta za 1868. godinu

SALNAMA 056

 

SALNAMA 057

 

SALNAMA 058

 

SALNAMA 059

 

SALNAMA 060

 

SALNAMA 061

 

SALNAMA 062

 

SALNAMA 063

 

SALNAMA 064

 

SALNAMA 065

 

SALNAMA 066

 

SALNAMA 067