Novopazarski sandžak u salnami Bosanskog vilajeta za 1866. godinu


SALNAMA 078

 

SALNAMA 079

 

SALNAMA 080

 

SALNAMA 081

 

SALNAMA 082

 

SALNAMA 083

 

SALNAMA 084

 

SALNAMA 085

 

SALNAMA 086

 

SALNAMA 087

 

SALNAMA 088

 

SALNAMA 089