50. Potvrda o upisu u registar stanovništva 1906.)

Original strana 1

Prijevod strana 1

Original strana 2

Prijevod strana 2

Ministarstvo unutrašnjih poslova 

Peta tačka Zakona o registru stanovništva

Svaki građanin Osmanske države prilikom kupo-prodaje i predaje nekretnina mora pokazati lični dokument koji je dobio od države. U isto vrijeme, kada se zaposli u državnu službu, kada se upiše u neku školu, kada se penzioniše ili stekne pravo na platu zbog napuštanja posla, kada poželi da uzme dozvolu za putovanje i pasoš, prilikom obavljanja posla u policiji i kada se želi obratiti sudu, i u bračnim poslovima, također, mora pokazati lični dokument. U slučaju da ga ne pokaže, sve ove spomenute procedure će se odložiti dok ne uzme dokument koji dokazuje da se upisao u registar stanovništva. Oni koji urade lažnu osmansku ličnu kartu ili koji izvrše promjene na svojoj ličnoj karti i pokvare original i takvu ličnu kartu svjesno koriste, na osnovu 157. tačke Krivičnog zakona, bit će kažnjeni zatvorskom kaznom u trajanju od jedne do tri godine.