47. Potvrda o upisu u registar stanovništva (1906.)

Original strana 1

Prijevod strana 1

Original strana 2

Prijevod strana 2

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

Peta tačka Zakona o
registru stanovništva

Svaki
građanin Osmanske države prilikom kupo-prodaje i predaje nekretnina mora
pokazati lični dokument koji je dobio od države. U isto vrijeme, kada se
zaposli u državnu službu, kada se upiše u neku školu, kada se penzioniše ili
stekne pravo na platu zbog napuštanja posla, kada poželi da uzme dozvolu za
putovanje i pasoš, prilikom obavljanja posla u policiji i kada se želi
obratiti sudu, i u bračnim poslovima, također, mora pokazati lični dokument.
U slučaju da ga ne pokaže, sve ove
spomenute procedure će se odložiti dok ne uzme dokument koji dokazuje da se
upisao u registar stanovništva. Oni koji urade lažnu osmansku ličnu kartu ili
koji izvrše promjene na svojoj ličnoj karti i pokvare original i takvu ličnu
kartu svjesno koriste, na osnovu 157. tačke Krivičnog zakona, bit će kažnjeni
zatvorskom kaznom u trajanju od jedne do tri godine.