43. Potvrda o zajmu (1295. h.g. -1878.)

Original

Prijevod

Hüve

Kuruš

565

Samo 565 kuruša.

 Ovo je razlog za sastavljanje ove potvrde:

1295./1879. godine iz Ismail-aginog dućana uzeto je 565 kuruša gotovine. Ismailu je uručena potvrda koja to dokazuje.

 2. bataljon, 1. puka

7. četa

Kapetan Sinan