42. Potvrda o oslobađanju od obaveze služenja vojnog roka (1902.)

Original strana 1

Prijevod strana 1

Original strana 2

Prijevod strana 2

Izvršeno od strane bataljonske evidencije 20. februara 1902. godine

Popunjeno na osnovu izjave o ličnim podacima od 01. januara 1902. godine na osnovu broja dokumenta 4-5428 – 5098.

15. januar 1902.