38. Potvrda o naplaćenom porezu (1910.)

Original strana 1

Prijevod strana 1

Original strana 2

Prijevod strana 2