15. Diploma o završenoj osnovnoj školi (1889.)

Original

Prijevod
DIPLOMA

NOVI PAZAR

OSNOVNA ŠKOLA 

Kur’ân-ı Kerim

Geografija

Historija

Jezik

Pismo

Ukupno

Broj

Broj

Broj

Broj

Broj

 

8

8

7

7

7

37

Prema informacijama koje nam je dao učenik prvog razreda osnovne škole u Novom Pazaru, Mustafa-efendi, sin Ahmed-efendije, ukupna vrjednost ocjena iz predmeta jezik, nauka i kaligrafija, koji su u ovoj školi obavezni u okviru semestra, iznosi 37. Zato što je on lično u mektebu došao do osmog razreda, ova mu se diploma uručuje da bi bez ispita bio primljen u bilo koju školu koja na osnovu ovih ocjena prima učenike.

 Hajredin

25. avgust 1889.

– ja / drugi nastavnik spomenute škole / Šukru – molilac / prvi nastavnik osnovne škole / Husein Husni – ja / učitelj vaspitač / Ahmed Šukru – ja / učitelj vaspitač / Mehmed Akil  – molilac / vaspital muderis / Ahmed – molilac / predsjednik komisije Ministarstva obrazovanja / Omer Fevzi

Pomoćni nastavnici zaduženi za ispite učenika ove škole potvrdili su svjedočenja u vezi ovog učenika.

26. avgust 1889.

– član / Ž.P – član / Dželalettin – pisar – (nečitko) – član / Mehmed Emin / Član – / (nečitko) – direktor / muftija / Mehmed – Nâid / Muhiddin Ruštu – novopazarski kajmakam