1. Potvrda o upisu u registar stanovništva (1321. h.g. - 1903.)

Original Strana 1

Prijevod Strana 1

Original Strana 2

Prijevod Strana 2